1. Yleiset säännökset

1.1. Tässä TeddyWayn verkkokaupan tietosuojakäytännössä määritetään henkilötietojen keräämistä, hallinnoimista ja säilyttämistä koskevat menetelmät.

1.2. Tätä tietosuojakäytäntöä sääntelee EU:n henkilötietojen suojaa koskevat säännökset sekä muut tietosuojaa koskevat lainsäädännöt.

1.3. Toimittaessasi tietosi Teddywayn verkkokaupalle, hyväksyt tällaisten tietojen käytön ja käsittelyn tämän tietosuojakäytännön mukaisiin tarkoituksiin.


2. Henkilötietojen säilytys, keräys ja hallinnointi

2.1. Teddywayn verkkokauppa toimii seuraavien henkilötietojen käsittelyä koskevien pääperiaatteiden mukaisesti:

2.2. Henkilötietoja tulee kerätä lain mukaisiin ja tarkoitettuihin tarkoituksiin.

2.3. Henkilötietoja säilytetään sen ajan, joka ei ylitä EU:n henkilötietojen suojaa koskevan lainsäädännön määräyksiä.

2.4. Henkilötietoja saavat käsitellä ainoastaan ne työntekijät, jotka ovat tutustuneet salassapitosopimukseen sekä ovat vahvistaneet sen allekirjoituksellaan.

2.5. Kaikkia käsiteltäviä henkilötietoja pidetään luottamuksellisina.


3. Teddywayn verkkokaupan työntekijöiden tulee ymmärtää tietosuojan tärkeys. Asiakkaiden henkilötietoja (etunimi, sukunimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite ja muut verkkokaupan rekisteröintilomakkeella toimitetut tiedot) tulee kerätä, käsitellä ja tallentaa seuraaviin tarkoituksiin:

3.1. Asiakkaiden tilausten luominen ja niiden toteuttaminen.

3.2. Taloudellisten asiakirjojen luominen.

3.3. Tuotteen toimituksen järjestäminen.

3.4. Muiden sopimusvelvoitteiden täyttäminen.


4. Henkilötietojen siirtäminen kolmansille osapuolille

4.1 Teddywayn verkkokaupan työntekijät saavat siirtää asiakkaiden henkilötietoja kolmansille osapuolille ainoastaan kohdassa 2.2 luetelluissa tapauksissa.

4.2. Henkilötietoja saa siirtää kolmansille osapuolille ainoastaan Euroopan Unionin lainsäädännön mukaisesti.


5. Evästeet (Cookies)

5.1. Teddywayn verkkokauppa käyttää evästeitä, joiden avulla asiakkaat voivat käyttää kaikkia verkkokaupan tarjoamia palveluita.

5.2. Kun asiakkaat käyttävät Teddywayn verkkokauppaa, Internet-sivustoa käyttävän asiakkaan laitteelle (selaimelle) tallennetaan evästeitä.

5.3. Evästeiden avulla kerättyjä henkilötietoja käytetään markkinointi- ja jälleenmarkkinointikampanjoiden toteuttamiseen sekä erilaisten tilastojen luomiseen, jotka ovat olennaisia tämän verkkokaupan tarjoamien palveluiden takaamiseksi.

5.4. Asiakkaalla on oikeus poistaa osa tai kaikki tallennetut evästeet tai olla antamatta suostumusta tallentaa evästeitä käytettävälle laitteelle, mutta tällaisissa tapauksissa jotkin sivuston ominaisuuksista eivät ole käytettävissä.

5.5. Käyttäessään Teddywayn verkkokaupan tarjoamia palveluita, asiakas antaa suostumuksen evästeiden tallentamiseen.

5.6. Asiakkaalla on oikeus peruuttaa tällainen suostumus muokkaamalla Internet-selaimen asetuksia.


6. Säännösten muuttaminen ja loppumääräykset

6.1. Teddywaylla on oikeus muuttaa näitä tietosuojakäytännön säännöksiä osittain tai kokonaan ilman etukäteisilmoitusta. Jatkaessaan Teddywayn verkkokaupan käyttämistä, asiakas hyväksyy näiden säännösten noudattamisen. Tietosuojakäytäntöä koskevat riidat ratkaistaan neuvottelemalla. Mikäli neuvottelut epäonnistuvat, riidat käsitellään EU:n lainsäädännön mukaisesti.

Product added to wishlist